Zamestnanec

Ak ste zamestnancom, za ktoreho robi rocne zuctovanie zamestnavatel, poziadate zamestnavatela aby Vam vystavil (vyplnil) toto tlacivo Potvrdenie o zaplateni dane.

Z predchadzajuceho potvrdenia vypiste do Vyhlasenie o poukazani 2% udaje o datume zaplatenia dane a jej vysku, taktiez tu vypiste hodnotu predstavujucu maximalne 2% zo zaplatenej dane (pripadne o to poziadajte mzdovu uctovnicku u Vasho zamestnavatela).

Obe tlaciva je nutne dorucit do 30.aprila 2011 na danovy urad vo Vasom meste.

Fyzicka osoba

Vyplnte udaje o Nitra Knights, vysku poukazanej sumy zo zaplatenej dane do oddielu VIII. v danovom priznani.

Pravnicka osoba

Vyplnte udaje o Nitra Knights, vysku poukazanej sumy zo zaplatenej dane do oddielu IV. v danovom priznani.